Kverneland Group förvärvar 100% av Gallignani SpA

Kverneland Group förvärvar 100% äganderätt av balutrustningstillverkaren Gallignani SpA

Investeringen är en ytterligare förstärkning av strategin med mål att tillhandahålla ett attraktivt och konkurrenskraftigt sortiment av balutrustning för distributörer och slutkunder. Investeringen understryker även gruppens engagemang i att skapa en komplett linje av gräsprodukter.

9 Oktober, Klepp, Norge

 Kverneland Group (KvG) har en lång tradition bakom sig som leverantör av lantbruksredskap med ett brett produktsortiment, och genom att förvärva 100 % kontroll av den nu delägda fabriken Gallignani S.p.A, är gruppen fast beslutad om  framtida investeringar i ett attraktivt och konkurrenskraftigt sortiment av balutrustning.

 Efter en period som delägare i Gallignani SpA och med erfarenhet av KvG:s exklusiva distribution av pressar som producerats i fabriken, är KvG och IG Srl, som ägs av Gallignanifamiljen, glada att informera om att KvG nu tar full kontroll av den framtida utvecklingen i det viktiga balutrustningscentrumet i Ravenna, Italien. Detta är ett viktigt steg i KvG:s plan att ytterligare investera i det strategiskt viktiga rundbals- och inplastarsortimentet.

 Parterna har undertecknat aktieöverlåtelseavtalet, och affären förväntas att avslutas inom en snar framtid.

 Ingvald Løyning (CEO) är glad över att den moderna balutrustningsfabriken nu kan läggas till i portföljen av 100% kontrollerade kompetenscentrum. ”Det är ett fint tillfälle för oss att få välkomna Gallignani S.p.A med sin långa tradition och kunskap om balutrustning (etablerat 1922) som en fullvärdig medlem i vår grupp.” Løyning understryker även att det är en klar styrka för framtiden att produktionsområdet redan håller en hög standard och att under det senaste decenniet betydande investeringar skett för att öka kapaciteten och modernisera produktionsteknologin.

 Totalintegreringen av detta kompetenscenter i Gruppen kommer att leda till synergier i daglig verksamhet, kvalitetskontroll och inom området för utveckling och forskning. Med vår långa tradition inom produktion, försäljning och support av balutrustning, är vi säkra på och redo att ytterligare förbättra produktens prestanda och fördelarna för kunden.

Varumärket Gallignani blir delägt av Kverneland Group och IG Holding som ägs av Gallignanifamiljen. Produktion och distribution av konventionella fyrkantsbalpressar som idag produceras i Turkiet, stannar i Gallignanifamiljens ägo, medan rundbalspressar och inplastare ägs av Kverneland Group. Gallignani kommer även fortsättningsvis att driva frontlastarverksamheten inom SIGMA 4.