Ett besök på Aeres School of Applied Sciences

Vi är glada över att kunna dela med oss av en spännande uppdatering från vår senaste resa till Aeres School of Applied Sciences i Dronten, Nederländerna! Vårt team från Kverneland Group Mechatronics hade ett speciellt uppdrag: att på nära håll se hur studenterna använder vår teknik, särskilt IsoMatch InDemo-pluggen. Som ett företag som är djupt investerat i jordbrukets framtid sponsrade Kverneland Group en av dessa pluggar för att stödja och bekanta studenterna med vår utrustning och teknik.

Dagen var fylld av insiktsfulla samtal och ovärderliga inlärningsmoment. Vi började med att utforska de teoretiska aspekterna med hjälp av IsoMatch Simulator, följt av ett praktiskt segment. Under detta segment kunde de engagerade studenterna, Luuk Jansen och Stijn Quadvlieg, visa upp sina nya färdigheter! De skickade uppgifter från IsoMatch FarmCentre till IsoMatch Tellus PRO-terminalen, som var ansluten till en specialiserad miniatyrspridare som utformats för utbildningsändamål. Spridaren arbetade enligt den ordinationskarta som studenterna hade skapat och skickat.

Dagens höjdpunkt var att se IsoMatch InDemo-pluggen i aktion tillsammans med en Fendt-traktor under en snabb session ute på fältet. Integrationen var felfri och visade potentialen hos denna teknik både i klassrummet och ute på fältet.

Matthijs Hierink från skolans Agricultural Engineering & Management-team uttryckte sin entusiasm för samarbetet och sa följande:

"Stödet från Kverneland Group och den praktiska erfarenheten av mekatronikutrustningen har varit ovärderlig för våra studenter. Det här partnerskapet förbättrar inte bara våra utbildningsprogram, utan ger också våra studenter praktisk erfarenhet från verkligheten med den senaste jordbrukstekniken. Det är samarbeten som dessa som verkligen förbereder våra studenter för framgångsrika karriärer inom jordbruksindustrin. Vi är tacksamma mot Kverneland Group för deras engagemang för utbildning och innovation."

Vi vill rikta ett stort tack till Kverneland Group Benelux för att de gjorde detta besök möjligt! Vi hoppas att vi kan fostra nästa generation av branschfolk och fortsätta att flytta fram gränserna för innovation inom jordbruket!