Dubbel utdelning vid Elmia Innovation Awards

På årets Elmia Innovation Awards fick Kverneland Group pris för två av sina produkter. Det var non-stop kombipressen FastBale samt slåtterkrossen 3336MT som blev belönade.

Elmia Innovation Awards

Mats Tykesson, fjärde person från vänster, VD Kverneland Group Skandinavien – fick ta emot dubbla priser vid Elmia Innovation Award.
Foto: Elmia/Anna Hållams

Priset delades ut i samband med mässan Elmia Lantbruk. Under utdelningsceremonin tog Mats Tykesson, VD för Kverneland Group Skandinavien emot silver för de båda produkterna.

 

Mats Tykesson:

- Vi tycker att det är hedrande att Elmia valt ut två av våra produkter till innovationspris. Det är även ett bevis på Kverneland Groups förmåga att komma med nya produkter som intresserar marknaden.

 

Ur juryns motivering, Kverneland 3336MT
"Genom att utveckla nya principer för fjädring på bakmonterade slåtterkrossar, inte bara i själva armen utan också lokalt ute vid armens ände, kan man bidra till ökad följsamhet som ger bättre resultat. Den fjädringslösning som vi ser i detta exempel är ett nytt utförande i relation till tidigare bakmonterade slåtterkrossar. Konceptet inkluderar också att man hydrauliskt från hytten under gång kan finjustera aggregatet i sidled, och fjädringen ute vid aggregatet följer då med på ett smidigt sätt. "

 

Ur juryns motivering, FastBale
" Kverneland/Vicon Fastbale är en non stop kombipress som till skillnad från tidigare lösningar arbetar med fixkammare. Maskinen pressar, binder, plastar in och lägger av balen utan att föraren måste stanna traktorn. Arbetssättet ger möjlighet att utnyttja gott väder till att bärga fler balar med rätt kvalitet. Samtidigt minskar det stressen i traktorförarens arbete."

 

Kverneland 33336MT
Kverneland 3336MT har en helt unik avfjädring. Huvudramen bär upp en hydrauliskt utfällbar, teleskopisk bärarm för klippaggregatet. Bärarmen är inte avfjädrad utan marktrycksinställning sker med ett hydrauliskt system i spetsen av bärarmen. Därför kan man justera hela klipp- och bearbetningsaggregatet i sidled för anpassning till traktorbredd, frontkross eller sidolutning utan att avfjädringsinställningen ändras. Man kan också justera marktrycket löpande under arbetet från förarplatsen med traktorns hydraulik.

 

FastBale
FastBale är världens första non-stop-press och är trots denna funktion extremt kompakt.

Med förkammaren placerad precis ovanför den stora inmatningsrotorn och att flera valsar delas mellan kammarna, är det ett minimum av komplexa mekaniska delar. FastBales konstruktion gör att du kan arbeta på flera olika sätt: Pressning och plastning non-stop. Pressning non-stop, med inplastaren upphöjd. Pressning non-stop, med inplastaren nedsänkt men avaktiverad. Pressning endast i huvudkammaren (non-stop av). Pressning och plastning endast i huvudkammaren (non-stop av).

Videos: