ISOBUS universella terminaler - Fakta

Av alla elektriska system som finns på marknaden idag, är det inte alltid helt enkelt att besluta om vilka kontroll-/styrsystem som fungerar optimalt för de behov man själv har. Den tekniska utvecklingen inom lantbruket sker snabbt. Kverneland Group förstår denna komplexitet och är angelägna om att förse våra kunder med användarvänliga lösningar för lantbruket. Vi presenterar stolt de två kostandseffektiva terminalerna: IsoMatch Tellus och IsoMatch Tellus GO. Båda dessa är utvecklade för att lantbrukaren enkelt ska kunna kontrollera och styra sin maskin, och uppnå högre effektivitet i sitt dagliga arbete. Här kommer en kort fakta-presentation av de båda terminalerna.

Anpassad för lantbrukare
Kverneland Group är föregångare inom ISOBUS teknologin, och försäkrar kompabiliteten mellan IsoMatch Tellus och IsoMatch Tellus GO med samtliga ISOBUS försedda maskiner. Kliv in i traktorn, tryck på start-knappen och kör! Det är inga svårigheter att ställa in terminalen. När den startas visar den automatiskt det redskap som är kopplat till traktorn.

Precisionsjordbruk
Jordbruk idag handlar om effektivitet. För att uppnå effektivitet efterfrågas en större skörd med ett minimum av insatser och till en lägre kostnad. Med det användarvänliga programmet Isomatch GEOCONTROL, är det möjligt att öka effektiviteten och spara både tid och pengar. Programvaran innehåller manual, sektionskontroll samt justerbar mängdgiva. Detta program kan användas till våra gödningsspridare, växtsskyddssprutor och såmaskiner. Precisionsjordbruk finns bara ett par klick bort!