Vision, uppdrag och strategi

Kverneland Groups vision: Att vara en ledande leverantör av intelligenta system för lantbruket, som bidrar till ett hållbart lantbruk och stöder världens växande befolkning. 

Vårt uppdrag är att utveckla, marknadsföra och serva produkter och lösningar, som ger mervärde till kunderna. Våra produkter och innovationer ska bidra positivt till lantbrukares och entreprenörers framgång.

Ambitionen för Kverneland Group är att arbeta tillsammans med det professionella lantbrukssamhället för att utveckla de mest effektiva och kostnadseffektiva lösningarna och tjänster. Vårt mål är helt enkelt att få lantbrukare att arbeta enklare och mer lönsamt genom att erbjuda högkvalitativa maskiner och professionell service efter försäljning. Varhelst våra produkter säljs i världen, ska våra kunder kunna lita på Kverneland Group som producent av förstklassiga maskiner och stöd nu och i framtiden.

En global marknadsledare med det mest kompletta sortimentet
För att uppfylla denna ambition utökar vi ständigt vår verksamhet för att kunna erbjuda den professionella lantbrukaren det mest kompletta sortiment av kvalitetsprodukter och varumärken. Det gör vi genom att bilda strategiska allianser samt genom innovationer och utveckling av vår nuvarande produktportfölj genom kund-och marknadsorienterad produktutveckling. Denna expansionsstrategi har redan positionerat oss som den mest internationella leverantören i branschen med försäljning och produktionsbolag över hela världen.

Nya produktområden och marknader
Det är sant att grunden för vår verksamhet hittills har varit jordbruk främst i EU-länderna. I framtiden kommer vi allt mer att rikta vår uppmärksamhet att utöka vår verksamhet i andra delar av världen, bland annat Östeuropa, OSS, Sydostasien, Kina och både Syd-och Nordamerika.

Ett starkt partnerskap med vårt nätverk av återförsäljare
En central del i strategin är ett starkt återförsäljarnätverk. Närheten och kunskapen om jordbruksregionerna, servicegaranti under säsong och behovet av att hantera begagnade maskiner kommer att bevara vårt behov av ett tryggt nätverk av återförsäljare. Vårt mål är att utveckla nära, starka och professionella relationer med våra återförsäljare för att nå den ömsesidiga säkerheten som är nödvändig för långsiktigt samarbete och kostnadseffektiva affärsprocesser. Genom ett engagerat och kompetent återförsäljarnät kommer vi att kunna öka marknadsandelen med våra nuvarande produkter på marknaden.

I storlek finns styrka
Detta är förvisso sant för Kverneland Group. Som en stor internationell koncern kan vi dra nytta av synergier mellan våra olika verksamheter och dra fördelar från långa erfarenheter, stora kompetenser och resurser som finns i vårt företag att erbjuda de bästa lösningarna för de utmaningar som lantbrukarna står inför i dag. Tack vare volymen i vår verksamhet, kan vi dra nytta av skalfördelar i vår produktion och kostnadseffektiv distribution genom våra effektiva säljbolag och importörsnätverk.