Möt Kverneland Groups ledningsgrupp

Ledningsgruppen ansvarar för det dagliga arbetet. Styrelsen säkerställer anpassning mellan verksamheter och företagsfunktioner. De fastställer företags policyer i våra divisioner globalt.

Styrelse

Group President & CEO  - Yasukazu Kamada
Arable Systems Division 1 - Lars Rotseth
Harvest Systems Division 2 - Claus Udengaard Thomsen
Marketing & Sales 3 - Arild Gjerde
Strategy & Planning  - Shin Toda
Procurement & Manufacturing - Shigenori Oyamada
Finance, Tax & Legal 4 - Tor Magne Brunes

Gruppfunktioner

After Sales  - Magne Svendsen
Human Resources - Alex Sikkens
Information Technology - Bård Berntsen
Mechatronics - Sanne de Voogd
Operations Arable Division 5 - Hasan Kesek
Business Development - Jochen Samulowitz
Marketing & Communications - Marieke Maris
Personerna ovan och nedan är också del av Kverneland Group Senior Management Forum (SMF).
Sales International 6  - Martin Nordhaus
Sales France    - Franck Adam
Sales Germany   - Niels Veltmann
Sales Scandinavia - Mats Tykesson
Sales United Kingdom - Joe Bell
Sales Benelux - Walter Ruiterkamp
Plant Director Ravenna (Italy) - Filippo Gallieri
Plant Director Kerteminde (Denmark) - Poul Henrik Jørgensen
Plant Director Nieuw-Vennep (the Netherlands)  - Ronald Harmsen

 

1 Ansvarar även för Klepp-fabriken (Norge).
2 Ansvarar även för koncernens forskning och utveckling och för anläggningen i Kerteminde (Danmark).
3 Ansvaret omfattar Group Marketing & CRM och alla försäljningsbolag inklusive Kverneland Group International. Utöver de som anges ovan i SMF är försäljningsbolagen i följande länder direkt underställda: Irland, Spanien och Italien.
4 Även sekreterare i (verkställande) styrelsen.
5 Ansvarig för anläggningen i Soest (Tyskland).
6 Ansvaret omfattar även försäljningsbolagen: Kverneland Group International, Ryssland, Tjeckien, Ungern, Polen, Kina och produktionsanläggningarna i Daqing (Kina) och Lipetsk (Ryssland).