Meet the Kverneland Group Management

Kverneland Group Management ansvarar för det dagliga arbetet. Styrelsen säkerställer anpassning mellan verksamheter och företagsfunktioner. De fastställer företags policyer i våra divisioner globalt.

Styrelse

Group President & CEO  - Shingo Hanada
Arable Systems Division - Patrick Verheecke
Harvest Systems Division 1 - Claus Udengaard Thomsen
Marketing & Sales 2 - Arild Gjerde
Strategy & Planning  - Takehiro Ueda

Gruppfunktioner

After Sales 3 - Magne Svendsen
Finance, Tax & Legal 4 - Tor Magne Brunes
Human Resources - Alex Sikkens
Information Technology - Bård Berntsen
Manufacturing - Ronald Harmsen
Mechatronics - Sanne de Voogd
Operations Arable Division 5  - Hasan Kesek
Procurement - Junsei Komiyama 
Business Development - Jochen Samulowitz
Marketing & Communications - Marieke Maris
Personerna ovan och nedan är också del av Kverneland Group Senior Management Forum (SMF).
Sales International 6  - Martin Nordhaus
Sales France    - Franck Adam
Sales Germany   - Niels Veltmann
Sales Scandinavia - Mats Tykesson
Sales United Kingdom - Joe Bell
Sales Benelux - Walter Ruiterkamp

 

1 Också ansvarig för koncernens forskning och utveckling samt Kerteminde-fabriken (Danmark)
Ansvaret omfattar Group Marketing & CRM, samt alla försäljningsbolag inklusive Kverneland Group International. Förutom de som anges ovan i SMF är försäljningsbolagen i följande länder direktrapporterande: Irland, Spanien och Italien.
Även ansvarig för Klepp-anläggningen (Norge)
Även sekreterare för styrelsen.
Även ansvarig för Nieuw Vennep-anläggningen (Nederländerna), Soest-fabriken (Tyskland) och Les Landes Genusson-fabriken (Frankrike)
Ansvaret omfattar försäljningsbolagen: Kverneland Group International, Ryssland, Tjeckien, Ungern, Polen, Kina och produktionsanläggningar i Daqing (Kina) och Lipetsk (Ryssland)