Kverneland Group tillverkningskompetens

Kverneland Groups tillverkningskompetens är resultatet av flera målinriktade uppköp av några av de mest respekterade redskapstillverkarna i Europa. Idag är de grunden för ett brett produktsegment som Kverneland Group erbjuder. Varje fabrik specialiserar på olika produkter och är kompetenscenter vid sidan av tillverkningen. FoU och produktledning är nära sammanlänkat.