Kverneland Group Mechatronics

Kverneland Group Mechatronics

Kverneland Group Mechatronics BV Nieuw-Vennep, Nederländerna

Kverneland Group Mechatronics utvecklar och tillverkar avancerade kontrollsystem för lantbruksredskap. Våra terminaler, elektroniska kontrollsystem och applikationer gör redskapen enklare att ansluta, hantera och övervaka. Detta möjliggör precisionslantbruk som i sin tur leder till minskade kostnader, mindre användning av råvaror, enklare arbete och högre avkastning. Det ger en lägre miljöbelastning och högre lönsamhet för lantbrukare och entreprenörer.

Hur det började
Under tidigt 80-tal förstod Kverneland Group Mechatronics, som då hette Vicon, att automatisering skulle bli en viktig del i framtidens lantbruksmaskiner. 1983 skapades en avdelning för elektronik i företaget, vars jobb var att utveckla nästa generations lantbruksutrustning. Några år senare var vi de första som skapade en press och en spridare som använde sig av en mikrokontroll. En uppsjö av innovationer och tusentals maskiner var resultatet av dessa första steg inom lantbrukselektronik. 2001 var utvecklingen så så framgångsrik att Kverneland Group valda att skapa ett helt nytt företag, helt inriktade på användandet av elektronik inom lantbruket. Det året föddes Kverneland Group Mechatronics. 30 år efter de första elektroniskt kontrollerade maskinerna, erbjuder vi hundratals produkter och har vuxit från en liten grupp ingenjörer till en affärsenhet med mer än 80 anställda.

ISOBUS
I början av 2000-talet sökte Kverneland Group Mechatronics patent på en uppfinning som gjorde ISOBUS möjligt. ISOBUS var det första steget mot en innovationsdebatt i lantbruksbranschen. Målet var att nå kompabilitet och en standardiserad kommunikation mellan traktor och redskap. ISOBUS-språket möjliggör en en standardiserad kommunikation mellan olika traktorer och maskiner. Efter att patentet släpptes 2001, växte ISOBUS växte till att bli internationell standard för lantbruksredskapens datakommunikation. Tack vare ISOBUS, kan lantbrukare koppla samman traktorer, maskiner och terminaler "plug'n'play".

Utveckling från grunden
På Kverneland Group Mechatronics utvecklar vi alla produkter från grunden: från första forskningen till full produktion, utbildning och service. En ny produkt börjar alltid med en ide, inspirerad av ny teknologi och utmaningar på fältet, Den plockas upp av vår grupp inom marknads- och produktsledning, R & D. Med över 30 anställda är det den största gruppen i vår affärsenhet. De tar över utvecklingen av mjukvara och hårdvara, gör produktdesign och tar fram prototyper. När en prototyp är godtagbar, skickas uppfinningen till produktion, varefter den efter kvalitetskontroll och tester, kan erbjudas lantbrukare och entreprenörer.

Kverneland Group Mechatronics

Information om Kverneland Group Mechatronics

Centrum för ISOBUS-teknologi och utveckling av kontrollsystem.
Etablerat: 2001 (separat från Kverneland Group Nieuw-Vennep BV)
Fabriksyta: 2.500 m²
Anställda: 81

Produktutbud:
Mer än 100 olika produkter för att styra och driva jordbruksredskap såsom balpressar, inplastare, vändare, självlastarvagnar, plogar, växtskyddssprutor, spridare, såmaskiner, fodervagnar och maskiner för vinskörd.

Se Kverneland Group Mechatronics på video

Ladda ner här

Kverneland Group Mechatronics
{/if}