Möt Kverneland Groups ledningsgrupp

Ledningsgruppen ansvarar för det dagliga arbetet. Styrelsen säkerställer anpassning mellan verksamheter och företagsfunktioner. De fastställer företags policyer i våra divisioner globalt.

Styrelse

Group President & CEO  - Arild Gjerde
Arable Systems Division 1 - Lars Rotseth
Harvest Systems Division 2 - Claus Udengaard Thomsen
Sales Division 3 - Arild Gjerde
Strategy & Planning  - Shin Toda
Procurement & Manufacturing - Shigenori Oyamada
Finance, Tax & Legal 4 - Tor Magne Brunes

Gruppfunktioner

Marketing & Communications - Marieke Maris
After Sales  - Renaud Peine
Mechatronics - Sanne de Voogd
Business Development - Jochen Samulowitz
Human Resources - Kim Cassim
Information Technology - Bård Berntsen
Personerna ovan och nedan är också del av Kverneland Group Senior Management Forum (SMF).
Sales Area I 5  - Karl Engelbrecht
Sales Area II 6  - Martin Nordhaus
Sales France    - Franck Adam
Sales Germany   - Niels Veltmann
Sales Scandinavia - Mats Tykesson
Sales United Kingdom - Daniel Crowe 
Sales Benelux - Walter Ruiterkamp
Plant Director Ravenna (Italy) - Filippo Gallieri
Plant Director ROC AG (Italy) - Claus Undergaard Thomsen
Plant Director Soest (Germany) - Hasan Kesek
Plant Director Kerteminde (Denmark) - Poul Henrik Jørgensen
Plant Director Nieuw-Vennep (the Netherlands)  - Ronald Harmsen
Plant Director LLG / ASC (France) - Guillaume Hulin

 

1 Även ansvarig för Klepp-fabriken (Norge)
2 Även ansvarig för Group Research & Development och fabriken i Kerteminde (Danmark) och ROC-fabriken (Italien)
3 Sales Area I, Sales Area II, till vilka Kverneland Group Tyskland och Kverneland Group Frankrike är direktrapporterande
4 Även sekreterare i (Executive) Board of Directors
5 Ansvaret omfattar försäljningsbolagen: Kverneland Group Benelux, Storbritannien, Skandinavien, Iberica, Italien, Irland.
6 Ansvaret omfattar försäljningsbolagen: Kverneland Group International, Ryssland, Tjeckien, Ungern, Polen, Kina samt produktionsanläggningarna i Daqing (Kina) och Lipetsk (Ryssland)