Från lokal smedja till internationellt välkänt varumärke

Klimatet och landskapet i Norges sydvästra region är strängt och oförlåtande, vilket gör jordbruket i detta område både svårt och utmanande. Trots detta har hårt arbetande män och kvinnor omvandlat området till ett av de mest produktiva jordbruksregionerna i Norge och Kverneland Group har givit sitt eget bidrag till utveckling av jordbruket i regionen genom åren. Erfarenheterna i en sådan tuff miljö har varit ovärderlig för Kverneland Group på vägen till att bli en av världens ledande leverantörer av redskap till den professionella jordbruksbranschen.

Historien om Kverneland Group går tillbaka till 1879 då grundaren, Ole Gabriel Kverneland, byggde sin lilla smedja i byn Kvernaland, 25 km utanför Stavanger, Norge. Han kallade sin verksamhet "OG Kvernelands Fabrik" och började tillverka liar. Ole Gabriel var en begåvad uppfinnare och konstruerade sin egen vattendrivna fjäderhammare för att därefter började producera mellan 7000 - 8000 liar årligen under massproduktion. Detta gav honom konkurrensfördelarna han behövde över sina rivaler som fortfarande använde traditionella, manuella produktionsmetoder.

Redskap för traktorer
År 1894 omvandlade Ole Gabriel sin familjeägda smedja till ett aktiebolag för att finansiera fortsatt utveckling och tillväxt. Vid denna tid producerade bolaget huvudsakligen hästdrivna plogar och harvar. Men med utvecklingen av de första traktorerna på 1920-talet, började man vid företaget snart  undersöka möjligheterna att göra jordbruksredskap lämpade för traktorer. Under hela första hälften av 20-talet fortsatte företaget att växa och 1928 utvecklades Kvernelands första traktorplog, för att därefter följas av en ny serie produkter, inklusive räfsor, högafflar, stengafflar och harvar.

De första förvärven
Redan i mitten av 1950-talet började företaget att se strategiskt över möjligheten till ytterligare expansion och därmed sin första förvärvsfas med att köpa kompletterande producenter av jordbruksredskap. Globus Maskinfabrikk ligger i Brumunddal, Norge och var det första förvärvet 1955. År 1973 gjorde Kverneland sitt första utländska förvärv när företaget köpte Plovfabrikken Fraugde i Odense, Danmark. Denna händelse var en milstolpe för framtida förvärv utomlands och markerade början av det moderna, internationella Kverneland Group som vi känner till idag.

Från familjeaffär till börsen
År 1983 noterades det familjeägda företaget på Oslobörsen. Denna åtgärd tillförde bolaget nödvändig resurser för att ytterligare expandera och 1984 förvärvade Kverneland ASA Kyllingstad Plogfabrikk i Kleppe, Norge. Två år senare, 1986, blev Underhaugs Fabrikk i Nærbø, Norge, ett tillskott i familjen. Dagens moderbolag, Kverneland ASA, grundades 1989 som juridisk person.

Snabb tillväxt under 1990
Det var dock 1990-talet som markerade början av den snabba tillväxtperioden för Kverneland ASA. År 1993 förvärvades Maskinfabriken Taarup i Kerteminde, Danmark, ett förvärv som också inkluderade brittiska Kidd-fabriken. Förvärvet representerade det första steget mot verklig internationalism när nu koncernen omfattade produktionsanläggningar även utanför Skandinavien. Under de kommande 3 åren genomförde koncernen ytterligare förvärv av europeiska tillverkare. Maskin Agricole Maletti, Modena, Italien köptes upp 1995, Accord Landmaschinen, Soest, Tyskland 1996 och det tyska distributionsföretaget, Silo-Wolff, Lauenförde, köptes under 1997.

1998 – Ett år med tillväxtrekord
År 1998 såg Kverneland Group toppen av sin expansion - ett år då koncernen förvärvade två stora företag och befäste sin position som ledande i branschen. I mitten av 1998 förvärvades det hollandsbaserade Grönland Group där det välkända varumärket Vicon ingår, till Kverneland Group-familjen. Detta stärkte kraftigt koncernens vallmaskinsortiment som nu är ett omfattande sortiment av högsta kvalitet. Senare samma år gjordes det andra stora förvärvet och RAU lades till koncernen. Rau, med sina högteknologiska sprutor och kultivatorer, är ett mycket starkt varumärke i Frankrike och Tyskland och är också känd i hela Europa.

Från en blygsam start till världens största leverantör
Tack vare dessa två förvärv under 1998, accelererades Kverneland Group tillväxtstrategi dramatiskt när det fördubblat sin storlek och omsättning på drygt två år. År 1997 uppgick koncernens omsättning till cirka 2 miljarder kronor NOK och antalet anställda uppgick till 2200, med mer än hälften av arbetskraften utanför Norge. Vid utgången av 1998 hade koncernen en konsoliderad omsättning på nästan 4 miljarder NOK och en arbetsstyrka på 3800 anställda. Kverneland Group var nu världens största tillverkare av jordbruksutrustning.

In i vinodlingsindustrin
Under 2000 diversifierades Kverneland Group ytterligare och slog sig in i det spännande området vinodling. Koncernen förvärvade världens ledande producent av druvskördare, det franska företaget Grégoire SA, och så inleddes en strategisk satsning på nya marknader och produktområden. Förutom druvskördare, försåg förvärvet Grégoire Kverneland Group med vingårdssprutor och tillbehör till drift och underhåll av vinodlingar. Ytterligare förvärv som Lagarde och UR Maskiner (Vinestar) innebar att Kverneland Group var nu den största producenten och leverantören av mekaniserad underhållsutrustning för vingårdar i världen.

Kverneland Group - 125 år och blickar framåt
I enlighet med vår historia och tradition, strävar Kverneland Group att vara förstahandsval av partner och leverantör när det kommer till jordbruksredskap och vingårdsmekanisering. Med vår fortsatta fokusering på våra kunder kommer vi att sträva efter att stärka och befästa bolagets position som ett internationellt ledande företag. Detta samtidigt som vi är trogna de värderingar som företaget grundade för mer än 125 år sedan.

Kverneland Group öppnar försäljningskontor i Ryssland och Kina
2005 invigdes våra försäljningskontor i Ryssland och Kina. Kverneland Group ser fram emot att bygga ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete på båda dessa marknader.

Öppnande av nytt centralt reservdelsdistributionscenter
Under 2006 beslutade Kverneland Group att slå samman sina reservdelslager i Giessen (Tyskland) och Orléans (Frankrike) till ett centrallager. De främsta orsakerna till flytten var att ytterligare stödja och stärka koncernens service och aktivitet, särskilt i de franska och tyska marknaderna. Det 15,000 kvm stora distributionscentret ligger i Metz, Frankrike, och invigdes 22 april 2008.

Separering av vingårdsverksamheten
Under 2007 beslutade Kverneland Group att separera sin Vineyard verksamhet från resten av verksamheten för att fokusera på våra kärnområden inom gräs och jordbruksgrödor

Nya varumärkesstrategi
Under 2008 lanserade Kverneland Group en mer fokuserad varumärkesstrategi, och började arbetet med att minska antalet varumärken. Huvudprincipen är att Accord och Taarup kommer att slås samman med Kverneland, och Rau kommer att slås samman med Vicon.

Förvärven fortsätter
2009 förvärvar Kverneland Group förvärvar Veenhuis (NL) Loader och transportvagnsdivision Kverneland Group lanserar andra generationens Isobus-terminal: IsoMatch Tellus

2010 i delat engagemang
Kverneland Group går in i en långsiktigt joint venture engagemang med Gallignani srl.
Den 1 september: Lansering av ny serie Rundbalspressar (fasta och rörlig kammare), inplastare och ett nytt sortiment av vallklippare
Kverneland Group öppnar ny monteringsfabrik i Daqing / Kina

2012 Kverneland förvärvas
Kubota Corporation förvärvar Kverneland Group och tar fullt ägande i maj 2012.

Kverneland Group förvärvar full kontroll över Gallignani s.s., balpress tillverkningsföretag baserat i norra delen av Italien. Nytt företagsnamn på Baler Competence Center är Kverneland Group Ravenna S.r.l.

2017 - Expansion till ett större reservdelslager i Metz
På grund av tillväxten i produktutbudet och behovet av en expanderad lageranläggning flyttar Kverneland Group sitt centrala distributionscenter för reservdelar till en ny plats i Thionville i Metz, Frankrike. Det nya lagret ligger mitt i mellan Luxemburg och Metz, med stor närhet till stora transportanläggningar och europeiska marknader. Det gör det till ett optimalt logistikcenter för Kverneland Group-partners. Det nya lagret har förvaring för mer än 65 000 delar och är redo för tillväxt de närmaste åren.

2019 - Ett år av fest
Under 2019 firar Kverneland Group sitt 140-årsjubileum. Sedan 1879 har företaget vuxit till en multinationell jordbruksredskapspersonal med 2 470 anställda. Med 140 års erfarenhet inom jordbruket kommer vi att fortsätta utveckla innovativa implementeringslösningar för jordbrukssamhället - Dedicated to Farming Future, som betjänar världens växande befolkning.

2022 - Kverneland Group förvärvar ROC
Kverneland Group förvärvar 80 % av aktierna i ROC S.R.L. i Italien. ROC är en global pionjär inom utveckling och tillverkning av pickup-strängläggare, vilket ytterligare stärker Kverneland Groups strategiska engagemang inom hö- och foderskörd.

Ole Gabriel Kverneland

Historia